holtheim logo

De Stichting Gemeenschapshuis Hout-Blerick is opgericht op 21 oktober 1970. Het doel was destijds het bouwen en beheren van het gemeenschapshuis Holtheim aan de Hoverhofweg in Hout-Blerick.

De stichting heet inmiddels Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick en beheert sinds 2004 het huidige activiteitencentrum Zalzershaof.

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit 5 leden.

De eerste plannen voor nieuwbouw zijn ontstaan in 1994 en kwamen voort uit het feit dat het oude gemeenschapshuis Holtheim in vele opzichten niet meer voldeed.

Er hebben diverse studies naar een geschikte locatie plaats gevonden. In maart 2000 is, samen met de toekomstige gebruikers, een "Programma van Eisen" opgesteld. Naar aanleiding van dit programma zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Venlo hetgeen heeft geleid tot de toezegging voor een investeringsbijdrage voor de nieuwbouw. Om de totale kosten voor de nieuwbouw te dekken is er uit eigen middelen gefinancierd en is er een project voor fondsenwerving opgezet.

Het nieuwbouwproject is door de bouwcommissie van de stichting in eigen beheer uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Venlo, het wijkoverleg (huidige Dorpsraad), de architect Th. Janssen en bouwbedrijf Linssen.

Het nieuwe activiteitencentrum Zalzershaof is een multifunctioneel gebouw waarin de inwoners van Hout-Blerick de door hun gewenste activiteiten op sport- en sociaal gebied kunnen beoefenen. Met de realisatie van de nieuwbouw heeft er een transformatie plaats gevonden van "dorpshuis" naar "activiteitencentrum".

Zalzershaof ligt aan de Zalzerskampweg in Hout-Blerick.