Zalzershaof
/


Gastvrijheid

 

Nieuws.


Met ingang van 1 januari 2019 gelden er nieuwe tarieven met betrekking tot onder andere zaalhuur en gymzaal.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Zalzershaof.


Gebruik parkeerplaats Zalzershaof.

Het bestuur verzoek de gebruikers binnen de parkeervakken te parkeren en plaatsing daarbuiten te voorkomen.


Beveiliging.

Zalzershaof maakt in verband met de beveiliging gebruik van camera's zowel binnen als buiten het gebouw.


nieuwsbrief december 2018
20181218 Nieuwsbrief zalzershaof.pdf (355.52KB)
nieuwsbrief december 2018
20181218 Nieuwsbrief zalzershaof.pdf (355.52KB)


 


Wegwerkzaamheden Zalzerskampweg.

Op 13 mei zijn er wegwerkzaamheden gestart aan de Zalzerskampweg in Hout-Blerick. De rijbaanverharding wordt verwijderd, er wordt een infiltratieriool aangebracht, nutsbedrijven moeten werkzaamheden verrichten aan kabels en leidingen en tenslotte worden nieuwe betonstraatstenen ten behoeve van de rijbaan aangebracht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk duren tot medio of eind juli 2019 en zal zodanig worden uitgevoerd dat niet het gehele gebied tegelijkertijd wordt opengebroken.

Gedurende deze periode zal Zalzershaof bereikbaar blijven via de Baarlosestraat danwel zullen er omleidingsroutes worden aangegeven.

We hopen dat de overlast beperkt blijft. Indien mogelijk adviseren wij bezoekers om met de fiets te komen.

 
Kaart